Stichting Dierenlot

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde dieren in Nederland. Dit kan gaan om gezelschapsdieren, zwerf- en natuurdieren. Dierenlot werkt samen met zelfstandige lokale en regionale dierenhulporganisaties. Ze vinden het belangrijk dat het Nederlandse publiek zich bewust wordt van het lot van deze dieren en van wat hulporganisaties betekenen voor deze dieren. Dierenlot biedt ondersteuning aan lokale en regionale organisaties, zowel financieel als in de praktijk. Het netwerk van hulpverleners is cruciaal om een probleem te identificeren en dieren in nood te lokaliseren, op te zoeken en te helpen. Dieren kunnen moeilijk om hulp vragen. Dierenlot steunt inmiddels al ongeveer 300 lokale en regionale hulporganisaties voor dieren door heel Nederland. Deze organisaties doen essentieel werk voor dieren in nood.

KWF Kankerbestrijding

Iedereen komt vroeg of laat met kanker in aanraking. Een op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF wil niet accepteren dat er zoveel mensen aan deze ziekte overlijden. Sinds de oprichting in 1949 doet KWF Kankerbestrijding er alles aan om kanker terug te dringen en onder controle te houden. Het doel van de organisatie is minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de patiënten. KWF investeert in kankeronderzoek en in de opleiding van onderzoekers. Meer dan de helft van alle projecten in Nederland omtrent deze ziekte wordt door KWF gefinancierd. KWF ondersteunt patiënten bij het leren omgaan met de gevolgen van kanker, bij de behandeling en bij het funderen van hun positie binnen de maatschappij. KWF Kankerbestrijding heeft het officiële CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving.

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken. De Nederlandse Brandwonden Stichting wil de aandacht vestigen op het voorkomen van brandwonden en op ondersteuning van mensen met brandwonden. Zij probeert medische professionals optimaal te faciliteren, is actief bezig met het opzetten en ondersteunen van lotgenotencontact en cursussen en draagt bij aan (wetenschappelijk) onderzoek.